Пізнай.com Latest Питання

Мрія

Що таке абсциса і ордината?

Що таке абсциса і ордината?

1 Відповідь

 1. У математиці абсциса і ордината – це координати точки в декартовій системі координат. Декартова система координат – це система координат, в якій точка визначається двома числами, які називаються координатами.

  Абсциса – це координата точки, яка розташована на горизонтальній осі, також відомій як вісь х. Абсциса точки зазвичай позначається буквою x.

  Ордината – це координата точки, яка розташована на вертикальній осі, також відомій як вісь у. Ордината точки зазвичай позначається буквою y.

  Координати точки можна знайти, вимірявши відстані від точки до осей координат.

  Наприклад, точка з координатами (3, 5) розташована на відстані 3 одиниць від осі х і на відстані 5 одиниць від осі у.

  Щоб знайти абсцису точки, потрібно виміряти відстань від точки до осі х. Якщо точка розташована ліворуч від початку координат, абсциса буде негативною. Якщо точка розташована праворуч від початку координат, абсциса буде позитивною.

  Щоб знайти ординату точки, потрібно виміряти відстань від точки до осі у. Якщо точка розташована нижче від початку координат, ордината буде негативною. Якщо точка розташована вище від початку координат, ордината буде позитивною.

  Абсциса і ордината використовуються в різних галузях науки, техніки та математики. Наприклад, вони використовуються для визначення положення точки на площині, для побудови графіків функцій і для вирішення рівнянь.

  Приклади використання абсциси і ординати:

  • Географія: Абсциса і ордината використовуються для визначення координат географічних об’єктів, таких як міста, країни та континенти. Наприклад, координати Києва – (50, 30).
  • Математика: Абсциса і ордината використовуються для побудови графіків функцій, таких як пряма лінія, парабола і коло. Наприклад, графік функції y = x^2 – 1 є параболою, яка проходить через точки (0, -1), (1, 0) і (-1, 0).
  • Фізика: Абсциса і ордината використовуються для визначення положення тіла в просторі, наприклад, положення літака в польоті. Наприклад, літак, який летить на висоті 1000 метрів і зі швидкістю 200 кілометрів на годину, має координати (1000, 200).
Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».