Пізнай.com Latest Питання

Бедняжка

Що таке держава? Що таке форма держави?

Що таке держава?
Що таке форма держави?
Що таке унітарна держава?
Що таке правова держава?


1 Відповідь

 1. Держава – це особлива форма організації суспільства, яка здійснює управління на певній території. Держава має такі основні ознаки:

  • Територія – це частина земної поверхні, на якій діє державна влада. Держава має визначені кордони, які відокремлюють її від інших держав.
  • Населення – це люди, які проживають на території держави. Держава є політичною організацією, яка об’єднує людей в єдине ціле.
  • Влада – це здатність впливати на людей і їхні дії. Держава має публічну владу, яка здійснюється державними органами.
  • Суверенітет – це верховенство державної влади на своїй території. Держава є єдиною законною владою на своїй території і не підпорядковується жодним іншим державам.

  Держава виникла в результаті розвитку людського суспільства. Вона виникла для того, щоб забезпечити порядок і безпеку в суспільстві, захистити права і свободи людини, сприяти розвитку економіки та культури.

  Форми держави

  Форма держави – це система організації державної влади, яка визначає її основні характеристики. Форми держави можна класифікувати за різними критеріями.

  Один із найважливіших критеріїв – це форма правління. За формою правління держави бувають монархіями і республіками.

  Монархія – це форма правління, при якій влада належить одному правителю, наприклад, королю, імператору або шаху. Монарх може бути спадковим або виборним.

  Республіка – це форма правління, при якій влада належить народу і здійснюється виборними органами. В республіці глава держави – президент, який обирається народом.

  Інший важливий критерій – це форма територіального устрою. За формою територіального устрою держави бувають унітарними і федеративними.

  Унітарна держава – це держава, в якій вся влада належить центральному уряду. Унітарні держави можуть бути централізованими або децентралізованими. У централізованих унітарних державах влада центрального уряду сильна і місцеві органи влади мають обмежені повноваження. У децентралізованих унітарних державах влада центрального уряду менш сильна і місцеві органи влади мають більші повноваження.

  Федеративна держава – це держава, в якій влада розподілена між центральним урядом і урядом суб’єктів федерації. Суб’єкти федерації – це автономні території, які мають певну автономію.

  Правова держава

  Правова держава – це держава, в якій влада здійснюється на основі законів. Закони є вищим джерелом права і всі державні органи зобов’язані їх виконувати. У правовій державі права та свободи людини гарантуються законом і захищаються державою.

  Правова держава – це найдосконаліша форма організації державної влади. Вона забезпечує справедливість, рівність і права людини.

  Приклади держав

  Україна – це унітарна республіка. Вона має єдиного главу держави – президента, який обирається народом. В Україні є місцеві органи влади, такі як обласні, районні та міські ради.

  Росія – це федеративна республіка. Вона складається з 85 суб’єктів федерації, які мають свою власну владу. Глава держави – президент, який обирається народом.

  Велика Британія – це конституційна монархія. Глава держави – королева, яка є спадковою монархинею. Виконавча влада належить уряду, який очолює прем’єр-міністр.

  США – це федеративна республіка. Вона складається з 50 штатів, які мають свою власну владу. Глава держави – президент, який обирається народом.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».