Пізнай.com Latest Питання

Анастасія

Що таке екосистема?

Що таке екосистема?


1 Відповідь

 1. Екосистема — це сукупність живих організмів (біоценоз), що взаємодіють один з одним та з навколишнім середовищем (біотопом), утворюючи єдине ціле.

  Біоценоз — це сукупність усіх живих організмів, які населяють певну територію. Він може включати рослини, тварин, гриби та мікроорганізми.

  Біотоп — це середовище існування, в якому живуть організми біоценозу. Він включає в себе неживі компоненти навколишнього середовища, такі як клімат, ґрунт, вода, повітря та інші.

  Живі організми в екосистемі взаємодіють між собою по-різному. Вони можуть харчуватися один одним, конкурувати за ресурси, допомагати один одному або просто існувати поруч.

  Наприклад, у лісі рослини забезпечують киснем тварин, тварини розносять насіння рослин, а гриби допомагають рослинам отримувати поживні речовини з ґрунту.

  Екосистеми можуть бути різних розмірів. Вони можуть бути від дуже маленьких, наприклад, екосистема мурашника, до дуже великих, наприклад, екосистема океану.

  Приклади екосистем:

  • Ліс — це екосистема, в якій живуть дерева, чагарники, трави, тварини, гриби та мікроорганізми.
  • Степ — це екосистема, в якій живуть трави, злаки, тварини, гриби та мікроорганізми.
  • Болото — це екосистема, в якій живуть дерева, чагарники, трави, мохи, водорості, тварини, гриби та мікроорганізми.
  • Океан — це екосистема, в якій живуть водорості, корали, тварини, гриби та мікроорганізми.

  Екосистеми важливі для життя на Землі. Вони забезпечують нам повітрям, водою, їжею та іншими ресурсами.

  Екосистеми можуть бути порушені внаслідок впливу людини. Наприклад, забруднення може вбити рослини та тварин, а вирубування лісів може призвести до ерозії ґрунту.

  Ми повинні охороняти екосистеми, щоб вони могли продовжувати функціонувати. Ось кілька способів, як ми можемо це зробити:

  • Зменшувати споживання енергії та води.
  • Переробляти відходи.
  • Ходити пішки, їздити на велосипеді або користуватися громадським транспортом замість автомобіля.
  • Купувати продукти харчування, вирощені локально та без використання пестицидів.
  • Допомагати захищати природні території.

  Екосистема може бути відкритою або закритою. Закриті екосистеми не отримують речовини ззовні, а відкриті — отримують. Наприклад, океан — це відкрита екосистема, тому що він отримує речовини з атмосфери та суші.

  Екосистема може бути рівноважною або нерівноважною. Рівноважні екосистеми мають стабільні умови, а нерівноважні — мінливі. Наприклад, ліс — це рівноважна екосистема, а болото — нерівноважна.

  Екосистема може бути однорівневою або багаторівневою. Однорівневі екосистеми складаються з одного рівня живих організмів, а багаторівневі — з декількох. Наприклад, озеро — це однорівнева екосистема, а ліс — багаторівнева.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».