Пізнай.com Latest Питання

Ельфі

Що таке художній образ?

Що таке художній образ?

1 Відповідь

 1. Художній образ – це відображення дійсності в мистецтві, яке створюється за допомогою певних художніх засобів і прийомів. Художній образ може бути представлений у різних видах мистецтва: літературі, музиці, живописі, скульптурі, кіно тощо.

  Основні ознаки художнього образу

  Художній образ має кілька основних ознак:

  • Цілісність. Художній образ є не просто сукупністю окремих елементів, а цілісним організмом, у якому всі елементи взаємопов’язані і підпорядковані єдиному задуму митця.
  • Естетична виразність. Художній образ повинен викликати у глядача естетичне задоволення, емоційну реакцію.
  • Переконливість. Художній образ повинен бути правдоподібним, реалістичним, відповідати реальному світові.

  Типи художніх образів

  Художній образ може бути конкретним і абстрактним.

  • Конкретний художній образ – це образ, який зображує конкретні предмети, явища, події. Наприклад, образ дівчини, образ дерева, образ битви.
  • Абстрактний художній образ – це образ, який не має конкретного матеріального втілення, а є результатом творчої уяви митця. Наприклад, образ свободи, образ любові, образ зла.

  Важливість художнього образу

  Художній образ відіграє важливу роль у мистецтві. Він допомагає митцю передати свої думки, почуття, ідеї, створити у глядача певний емоційний настрій.

  Приклади художніх образів

  У літературі художній образ може бути представлений у різних формах:

  • Персонаж – це образ людини, яка є дійовою особою літературного твору. Наприклад, образ Тараса Бульби в повісті “Тарас Бульба” Миколи Гоголя, образ Печоріна в романі “Герой нашого часу” Михайла Лермонтова.
  • Твір природи – це образ природи, який зображується в літературному творі. Наприклад, образ степу в повісті “Тарас Бульба” Миколи Гоголя, образ моря в романі “Мертві душі” Миколи Гоголя.
  • Символ – це образ, який має непряме, але багатозначне значення. Наприклад, образ яблука в Біблії символізує гріхопадіння, образ сокола в українській народній творчості символізує свободу.
  • Алегорія – це образ, який має чітко визначене алегоричне значення. Наприклад, образ лева у християнській символіці символізує силу, образ голуба – мир.

  Наприклад, образ Тараса Бульби в повісті “Тарас Бульба” Миколи Гоголя допомагає письменнику передати ідею патріотизму, любові до України. Образ Печоріна в романі “Герой нашого часу” Михайла Лермонтова допомагає письменнику передати ідею трагізму людської долі. Образ степу в повісті “Тарас Бульба” Миколи Гоголя допомагає письменнику передати красу та могутність природи. Образ яблука в Біблії допомагає письменнику передати ідею гріхопадіння. Образ сокола в українській народній творчості допомагає письменнику передати ідею свободи. Образ лева у християнській символіці допомагає письменнику передати ідею сили. Образ голуба допомагає письменнику передати ідею миру.

  Художній образ є важливою складовою будь-якого літературного твору. Він допомагає письменнику створити яскраве, незабутнє враження у читача.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».