Пізнай.com Latest Питання

Ельфі

Що таке каталізатор?

Що таке каталізатор?

1 Відповідь

 1. Каталізатор – це речовина, яка прискорює хімічну реакцію, але сама при цьому залишається незмінною.

  Як працює каталізатор

  Каталізатори працюють, змінюючи механізм хімічної реакції. Вони можуть:

  • Знижувати енергію активації. Енергія активації – це мінімальна енергія, необхідна для того, щоб хімічна реакція почалася. Коли каталізатор знижує енергію активації, реакція відбувається швидше.

  Наприклад, розглянемо реакцію окиснення водню киснем:

  2H2 + O2 -> 2H2O
  

  Енергія активації цієї реакції становить близько 406 кДж/моль. Це означає, що для того, щоб реакція почалася, молекули водню та кисню повинні мати енергію не менше 406 кДж/моль. Однак, якщо додати до реакції каталізатор, наприклад, платину, енергія активації може знизитися до 116 кДж/моль. Це означає, що для того, щоб реакція почалася, молекули водню та кисню повинні мати енергію лише 116 кДж/моль, що набагато менше.

  • Створювати нові активні центри. Активні центри – це місця на поверхні каталізатора, де відбувається хімічна реакція. Каталізатори можуть створювати нові активні центри, що також призводить до збільшення швидкості реакції.

  Наприклад, розглянемо реакцію розкладу метану:

  CH4 -> C + 2H2
  

  Енергія активації цієї реакції становить близько 752 кДж/моль. Це означає, що для того, щоб реакція почалася, молекула метану повинна мати енергію не менше 752 кДж/моль. Однак, якщо додати до реакції каталізатор, наприклад, нікель, на поверхні каталізатора можуть утворитися активні центри, де молекула метану може розкластися на вугілець і водень.

  Типи каталізаторів

  Каталізатори класифікуються за різними ознаками. За походженням вони можуть бути:

  • Природними. Наприклад, ферменти – це природні каталізатори, які відіграють важливу роль в живих організмах. Ферменти – це білки, які можуть каталізувати різні хімічні реакції, які необхідні для життя.
  • Синтетичними. Наприклад, платина – це синтетичний каталізатор, який використовується в промисловості для виробництва амоніаку. Платина – це метал, який має високу каталітичну активність.

  За типом хімічної реакції, яку вони каталізують, каталізатори можуть бути:

  • Окислювально-відновні. Наприклад, каталізатором окислювально-відновної реакції є марганцевий діоксид (MnO2). Марганцевий діоксид може каталізувати реакцію окислення етилену в етаналь:
  C2H4 + 1/2 O2 -> CH3CHO
  
  • Гідролітичні. Наприклад, каталізатором гідролітичної реакції є кислота або основа. Кислоти та основи можуть каталізувати реакцію гідролізу етанолу:
  C2H5OH + H2O -> CH3COOH + H2
  
  • Ацидо-основні. Наприклад, каталізатором ацидо-основної реакції є кислота або основа. Кислоти та основи можуть каталізувати реакцію нейтралізації хлоридної кислоти та натрій гідроксиду:
  HCl + NaOH -> NaCl + H2O
  

  Застосування каталізаторів

  Каталізатори мають широке застосування в різних галузях науки і техніки. Вони використовуються в:

  • Хімічній промисловості для виробництва різних речовин, таких як амоніак, поліетилен, полівінілхлорид. Наприклад, платина використовується в промисловості для виробництва амоніаку, який є важливим хімічним реагентом, який використовується в різних галузях промисловості.
  • Металургії для виробництва металів. Наприклад, нікель використовується в промисловості для виробництва сталі, а хром – для виробництва нержавіючої сталі.
  • Нефтяній промисловості для переробки нафти. Наприклад, платина використовується в промисловості для переробки нафти на бензин, дизельне паливо та інші продукти.
  • Медицині для лікування захворювань. Наприклад, ферменти використовуються в медицині для лікування деяких видів раку.
  • Повсякденному житті, наприклад, у двигунах внутрішнього згоряння. Наприклад, платина використовується в двигунах внутрішнього згоряння для зниження викидів шкідливих речовин.

  Приклади застосування каталізаторів

  • У хімічній промисловості каталізатори використовуються для виробництва таких речовин, як:
   • Амоніак (NH3) – важливий хімічний реагент, який використовується в різних галузях промисловості, наприклад, у виробництві добрив, пластмас і вибухових речовин.
   • Полієтилен (PE) – синтетичний полімер, який використовується для виробництва пластикових пакетів, труб, посуду та інших виробів.
   • Полівінілхлорид (PVC) – синтетичний полімер, який використовується для виробництва вікон, дверей, труб і інших виробів.
  • У металургії каталізатори використовуються для виробництва таких металів, як:
   • Сталь – важливий метал, який використовується в будівництві, машинобудуванні та інших галузях промисловості.
   • Нержавіюча сталь – стійкий до корозії метал, який використовується в будівництві, харчовій промисловості та інших галузях промисловості.
  • У нафтовій промисловості каталізатори використовуються для переробки нафти на такі продукти, як:
   • Бензин – важливий вид палива, який використовується в автомобілях, літаках та інших транспортних засобах.
   • Дизельне паливо – вид палива, який використовується в автомобілях, автобусах і інших транспортних засобах.
   • Мазут – вид палива, який використовується в промисловості для виробництва тепла і електроенергії.
  • У медицині каталізатори використовуються для лікування таких захворювань, як:
   • Гепатит – захворювання печінки, яке викликається вірусом гепатиту.
   • ВІЛ/СНІД – захворювання, яке викликається вірусом імунодефіциту людини.
  • У повсякденному житті каталізатори використовуються в таких пристроях, як:
   • Двигуни внутрішнього згоряння – пристрої, які використовують спалювання палива для вироблення енергії.
   • Каталітичні нейтралізатори – пристрої, які використовуються для зниження викидів шкідливих речовин з двигунів внутрішнього згоряння.

  Значення каталізаторів

  Каталізатори відіграють важливу роль у багатьох галузях науки і техніки. Вони дозволяють прискорювати хімічні реакції, що має важливі практичні наслідки.

  Наприклад, каталізатори використовуються для виробництва різних речовин, які необхідні для життя, таких як їжа, одяг і ліки. Вони також використовуються для виробництва енергії, яка потрібна для роботи транспортних засобів і промислових підприємств.

  Каталізатори також допомагають захищати навколишнє середовище, оскільки вони можуть використовуватися для зниження викидів шкідливих речовин з двигунів внутрішнього згоряння.

  Використання каталізаторів дозволяє підвищити ефективність виробництва, зменшити забруднення навколишнього середовища і поліпшити якість життя людей.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».