Пізнай.com Latest Питання

Андрій

Що таке лірика?


1 Відповідь

 1. Лірика – це один із трьох родів літератури, який характеризується емоційним і суб’єктивним відображенням дійсності. Ліричні твори, як правило, невеликі за обсягом, написані віршованою формою і виражають почуття, переживання, думки, настрої автора.

  Особливості лірики

  Основними особливостями лірики є:

  • Емоційність – лірика відображає почуття, переживання, настрої автора. Ліричний герой – це сам автор, який поділяється своїми думками та почуттями з читачем.
  • Суб’єктивність – лірика відображає суб’єктивний погляд автора на світ. Автор висловлює свої думки та почуття, не намагаючись бути об’єктивним.
  • Віршована форма – більшість ліричних творів написані віршованою формою. Вірші використовують такі художні засоби, як рима, ритм, розмір, які допомагають автору яскравіше і виразніше передати свої почуття і переживання.

  Тематика лірики

  Ліричні твори можуть бути присвячені різним темам:

  • Любов – це одна з найпоширеніших тем лірики. Ліричні твори про кохання розповідають про почуття закоханості, радості, смутку, розлуки, зустрічі тощо.
  • Природа – природа завжди була джерелом натхнення для ліриків. Ліричні твори про природу передають красу і велич природи, її вплив на людину.
  • Родина – сім’я є важливою частиною життя людини. Ліричні твори про родину розповідають про любов до батьків, дітей, братів і сестер.
  • Дружба – дружба є цінним даром. Ліричні твори про дружбу розповідають про важливість дружби, про вірність і підтримку друзів.
  • Громадські проблеми – лірики часто звертаються до актуальних суспільних проблем. Ліричні твори про суспільні проблеми висловлюють громадянську позицію автора, його протест проти несправедливості і жорстокості.
  • Духовне життя людини – лірики також звертаються до тем, пов’язаних з духовним життям людини. Ліричні твори про духовне життя людини розповідають про пошуки сенсу життя, про боротьбу добра і зла тощо.

  Ліричні жанри

  Лірика має багато жанрів. До основних ліричних жанрів відносяться:

  • Вірш – це найпоширеніший ліричний жанр. Вірш може бути будь-якого розміру, ритму, римування.
  • Пісня – це ліричний твір, призначений для співу. Пісні часто мають просту і зрозумілу форму, їхні мотиви близькі і зрозумілі людям.
  • Елегія – це ліричний твір, який відтворює глибоке сум’яття, тугу, скорботу.
  • Ідилія – це ліричний твір, який відтворює щасливі, безтурботні моменти життя.
  • Ода – це ліричний твір, який прославляє певну особу або явище.
  • Сатира – це ліричний твір, який висміює певні негативні явища.
  • Епіграма – це короткий сатиричний вірш, який висміює певну особу або явище.

  Значення лірики

  Лірика має важливе значення для людини. Вона допомагає нам:

  • Більше зрозуміти себе і інших людей. Ліричні твори розповідають про почуття, переживання, думки людей. Читаючи лірику, ми можемо краще зрозуміти себе і інших людей, їхні мотиви, вчинки.
  • Розкрити свої почуття. Ліричні твори допомагають нам висловити свої почуття, які ми не завжди можемо висловити словами.
  • Знайти духовну гармонію. Ліричні твори, які розповідають про високі духовні цінності, допомагають нам знайти духовну гармонію, сенс життя.
Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».