Пізнай.com Latest Питання

Кокетка

Що таке магнітна індукція?

Що таке магнітна індукція?

1 Відповідь

 1. Магнітна індукція – це фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля на рухомі заряди. Вона визначається як векторна величина, яка має напрямок і величину.

  Вектор магнітної індукції

  Вектор магнітної індукції позначається латинською літерою B. Він напрямлений по дотичній до лінії магнітної індукції в даній точці. Напрямок ліній магнітної індукції можна визначити за допомогою правила буравчика.

  Правило буравчика говорить, що якщо буравчик, закручений в напрямку руху позитивного заряду, рухається в напрямку лінії магнітної індукції, то напрямок обертання ручки буравчика збігається з напрямком вектора магнітної індукції.

  Величина магнітної індукції

  Величина магнітної індукції в даній точці залежить від сили, з якою магнітне поле діє на рухомий заряд в цій точці.

  Якщо заряд q рухається з швидкістю v в магнітному полі з індукцією B, то на нього діє сила Лоренца:

  F = q v × B
  

   

  де × – векторний добуток.

  З цього виразу випливає, що величина магнітної індукції в даній точці дорівнює:

  B = F / (q v)
  

   

  Застосування магнітної індукції

  Магнітна індукція має важливе застосування в електротехніці та електроніці. Вона використовується для створення електромагнітів, генераторів електричного струму, трансформаторів та інших пристроїв.

  Електромагніти

  Електромагніти – це пристрої, в яких магнітна індукція створюється за допомогою електричного струму. Електромагніти використовуються в багатьох пристроях, таких як електродвигуни, реле, динамомашини та ін.

  Генератори електричного струму

  Генератори електричного струму – це пристрої, які перетворюють механічну енергію в електричну. Генератори електричного струму працюють на основі закону Фарадея, який стверджує, що індукована електрорушійна сила в замкнутому контурі пропорційна швидкості зміни магнітної індукції, що пронизує цей контур.

  Трансформатори

  Трансформатори – це пристрої, які перетворюють змінний електричний струм однієї напруги в змінний електричний струм іншої напруги. Трансформатори працюють на основі закону Фарадея.

  Електронні пристрої

  Електронні пристрої – це пристрої, в яких використовуються електронні компоненти, такі як транзистори, діоди та ін. Електронні компоненти працюють на основі магнітної індукції.

  Магнітна індукція може бути викликана не тільки рухом заряджених частинок, але і внаслідок наявності магнітних моментів. Наприклад, магнітна індукція виникає навколо постійного магніту.

  Магнітна індукція може бути змінною або постійною. Змінна магнітна індукція використовується в багатьох пристроях, таких як генератори електричного струму, трансформатори та ін. Постійною магнітною індукцією використовуються в постійних магнітах.

  Магнітна індукція є важливим поняттям в фізиці. Вона має широке застосування в електротехніці та електроніці.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».