Пізнай.com Latest Питання

Соня

Що таке механічний рух?

Що таке механічний рух?


1 Відповідь


 1. Механічний рух — це зміна положення тіла або його частин відносно інших тіл у просторі з часом.
  Наприклад, коли ми говоримо про те, що автомобіль рухається, то маємо на увазі, що він змінює своє положення відносно інших тіл, наприклад, відносно дороги, інших автомобілів, будівель тощо.
  Механічний рух є одним із видів руху, який вивчає механіка. Механіка — це наука, яка вивчає рух тіл і взаємодію між ними.
  Ознаки механічного руху
  Механічний рух можна класифікувати за такими ознаками:

  • За характером траєкторії руху:
   • прямолінійний;
   • криволінійний.

  Прямолінійний рух — це такий рух, при якому тіло рухається по прямій лінії. Наприклад, рух кулі під час пікірування, рух ракети в вакуумі.
  Криволінійний рух — це такий рух, при якому тіло рухається по кривій лінії. Наприклад, рух автомобіля по дорозі, рух планет навколо Сонця.

  • За характером руху тіла відносно опори:
   • рівномірний;
   • нерівномірний.

  Рівномірний рух — це такий рух, при якому тіло за однакові проміжки часу здійснює однакові переміщення. Наприклад, рух годинникової стрілки, рух електронів у колі.
  Нерівномірний рух — це такий рух, при якому тіло за однакові проміжки часу здійснює різні переміщення. Наприклад, рух автомобіля, який розганяється або гальмує, рух планети навколо Сонця, яка обертається навколо своєї осі.

  • За характером руху тіла відносно інших тіл:
   • поступальний;
   • обертовий.

  Поступальний рух — це такий рух, при якому всі точки тіла рухаються вздовж паралельних траєкторій. Наприклад, рух автомобіля, рух стрілки годинника.
  Обертовий рух — це такий рух, при якому всі точки тіла рухаються по колових траєкторіях, які розташовані в одній площині. Наприклад, обертання колеса, обертання планети навколо Сонця.
  Закони механічного руху
  Механічний рух підпорядковується певним законам. Основними законами механічного руху є:

  • Перший закон Ньютона, також відомий як закон інерції, стверджує, що тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не діють інші тіла або дії інших тіл компенсуються.
  • Другий закон Ньютона стверджує, що сила, що діє на тіло, прямо пропорційна прискоренню, яке вона надає тілу, і обернено пропорційна масі тіла.
  • Третій закон Ньютона стверджує, що кожна дія спричиняє рівну і протилежну за напрямом реакцію.

  Важливість механічного руху
  Механічний рух має важливе значення в житті людини. Завдяки механічному руху ми можемо пересуватися, виконувати роботу, будувати машини та обладнання.
  Наприклад, машини та обладнання, які ми використовуємо в повсякденному житті, працюють за рахунок механічного руху. Автомобілі, потяги, літаки рухаються завдяки механічному руху. Машини на заводах збирають продукти, виробляють товари, будують будинки.
  Механічний рух також має важливе значення в природі. Планети рухаються навколо Сонця, зірки рухаються навколо галактичного центру, молекули рухаються в повітрі та воді.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».