Пізнай.com Latest Питання

Дмитро

Що таке метафора?

Приклади метафор.


1 Відповідь

 1. Метафора – це літературний прийом, який полягає в непрямому порівнянні двох предметів або явищ, які не мають спільних рис в буквальному сенсі. Метафора ґрунтується на подібності або контрасті між двома предметами або явищами.

  Наприклад, фраза “життя – це шлях” є метафорою. Життя і шлях не мають спільних рис в буквальному сенсі, але вони мають спільну рису – вони є послідовністю подій.

  Метафори використовуються в різних сферах людської діяльності, зокрема в літературі, поезії, публіцистиці та рекламі. Вони допомагають створювати яскраві і образні образи, а також викликати певні емоції у читача або слухача.

  Як вживаються метафори?

  Метафори зазвичай вживаються як самостійні слова або словосполучення. Наприклад, фраза “золоте серце” є метафорою.

  Метафори також можуть використовуватися в складніших конструкціях. Наприклад, фраза “життя – це безкінечний океан” є складною метафорою.

  Які види метафор існують?

  Метафори можна класифікувати за різними ознаками. Наприклад, за характером подібності, на якому вони ґрунтуються, метафори можна поділити на:

  • Співвідносні метафори – це метафори, які ґрунтуються на подібності двох предметів або явищ. Наприклад, фраза “життя – це шлях” є співвідносною метафорою.
  • Протилежні метафори – це метафори, які ґрунтуються на контрасті між двома предметами або явищами. Наприклад, фраза “любов – це вогонь, який спалює все на своєму шляху” є протилежною метафорою.

  За ступенем виразності метафори можна поділити на:

  • Окказіональні метафори – це метафори, які використовуються один раз, у конкретному контексті. Наприклад, фраза “життя – це безкінечний океан” є окказіональною метафорою.
  • Стандартні метафори – це метафори, які використовуються часто, у різних контекстах. Наприклад, фраза “золоте серце” є стандартною метафорою.

  Приклади метафор

  Ось кілька прикладів метафор:

  • Сум – це чорний ворон, який кружляє над моїм серцем.
  • Любов – це вогонь, який спалює все на своєму шляху.
  • Свобода – це вітер, який несе нас у вічність.
  • Він – це скала, на яку я завжди можу покластися.
  • Вона – це ніжний квітка, яка потребує захисту.

  Як зрозуміти метафору?

  Для того, щоб зрозуміти метафору, необхідно зрозуміти, на якій подібності або контрасті вона ґрунтується. Наприклад, фраза “життя – це шлях” ґрунтується на подібності між життям і шляхом. Життя, як і шлях, має початок, кінець і послідовність подій.

  Функції метафор

  Метафори виконують у мові різні функції. Вони можуть використовуватися для:

  • Створення яскравих і образних образів. Наприклад, фраза “сум – це чорний ворон, який кружляє над моїм серцем” створює яскравий образ суму як чогось темного і зловісного.
  • Виявлення нових зв’язків між предметами і явищами. Наприклад, фраза “любов – це вогонь, який спалює все на своєму шляху” виявляє новий зв’язок між любов’ю і вогнем.
  • Вираження емоцій і почуттів. Наприклад, фраза “він – це скала, на яку я завжди можу покластися” виражає емоцію довіри.

  Метафори – це важливий літературний прийом, який використовується в різних сферах людської діяльності. Вони допомагають створювати яскраві і образні образи, а також викликати певні емоції у читача або слухача.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».