Пізнай.com Latest Питання

Юля

Що таке молекула?

Що таке молекула?


1 Відповідь

 1. Молекула – це найменша частинка речовини, яка зберігає її хімічні властивості. Молекули складаються з атомів, які з’єднані між собою хімічними зв’язками.

  З чого складаються молекули?

  Молекула може складатися з одного атома, наприклад, молекула гелію (He). Або вона може складатися з двох або більше атомів, наприклад, молекула води (H2O), молекула кисню (O2), молекула вуглекислого газу (CO2).

  Форма і розмір молекули

  Форма і розмір молекули залежать від кількості і типу атомів, з яких вона складається. Наприклад, молекула води має форму кутника, молекула кисню має форму кола, а молекула вуглекислого газу має форму лінії.

  Полярність молекули

  Молекула може бути полярною або неполярною. Полярна молекула має позитивний і негативний полюси, наприклад, молекула води. Неполярна молекула не має позитивного і негативного полюсів, наприклад, молекула кисню.

  Властивості речовини

  Молекулярні властивості речовини визначаються властивостями молекул, з яких вона складається. Наприклад, вода – це рідина, тому що молекули води притягуються одна до одної слабкими силами Ван-дер-Ваальса. Кисень – це газ, тому що молекули кисню притягуються одна до одної слабкими силами Ван-дер-Ваальса, але вони також можуть легко вільно рухатися одна від одної.

  Приклади молекул

  • Молекула води (H2O) складається з двох атомів водню і одного атома кисню. Молекула води має форму кутника, тому що атоми водню розташовані під кутом один до одного.
  • Молекула кисню (O2) складається з двох атомів кисню. Молекула кисню має форму кола, тому що атоми кисню розташовані симетрично один до одного.
  • Молекула вуглекислого газу (CO2) складається з одного атома вуглецю і двох атомів кисню. Молекула вуглекислого газу має форму лінії, тому що атоми вуглецю і кисню розташовані по прямій лінії один за одним.

  Молекули можуть бути дуже складними. Наприклад, білки – це молекули, які складаються з тисяч атомів. Білки виконують багато важливих функцій в організмі, таких як транспорт речовин, будівництво клітин і захист від хвороб.

  Молекулярні структури можуть бути дуже різноманітними. Наприклад, полімери – це молекули, які складаються з довгих ланцюгів атомів. Полімери використовуються для виготовлення багатьох різних матеріалів, таких як пластмаси, тканини та гума.

  • Хімічні зв’язки, які з’єднують атоми в молекули, можуть бути різних типів. Найпоширеніші типи хімічних зв’язків – це ковалентні зв’язки, іонні зв’язки та металеві зв’язки.
  • Форма молекули залежить від розташування атомів у ній. Наприклад, молекула води має кутову форму, тому що атоми водню розташовані під кутом один до одного. Молекула кисню має молекулярну форму, тому що атоми кисню розташовані симетрично один до одного.
  • Полярність молекули залежить від розподілу заряду в молекулі. Полярна молекула має позитивний і негативний полюси. Неполярна молекула не має позитивного і негативного полюсів.
  • Властивості речовини визначаються властивостями молекул, з яких вона складається. Наприклад, вода є рідиною, тому що молекули води притягуються одна до одної слабкими силами Ван-дер-Ваальса. Кисень є газом, тому що молекули кисню притягуються одна до одної слабкими силами Ван-дер-Ваальса, але вони також можуть легко вільно рухатися одна від одної.

  Молекулярні структури

  Молекулярні структури можуть бути дуже різноманітними. Ось деякі приклади молекулярних структур:

  • Білки – це молекули, які складаються з тисяч атомів. Білки виконують багато важливих функцій в організмі, таких як транспорт речовин, будівництво клітин і захист від хвороб.
  • Полімери – це молекули, які складаються з довгих ланцюгів атомів. Полімери використовуються для виготовлення багатьох різних матеріалів, таких як пластмаси, тканини та гума.
  • Нуклеїнові кислоти – це молекули, які складаються з нуклеотидів. Нуклеїнові кислоти зберігають і передають генетичну інформацію.

  Молекулярні технології

  Молекулярні технології – це галузь науки, яка вивчає молекули і розробляє методи їх використання. Молекулярні технології мають широкий спектр застосувань, таких як:

  • Медицина. Молекулярні технології використовуються для розробки нових ліків, вакцин і діагностичних методів.
  • Енергетика. Молекулярні технології використовуються для розробки нових джерел енергії, таких як фотоелектричне виробництво енергії та виробництво водню.
  • Екологія. Молекулярні технології використовуються для очищення навколишнього середовища від забруднень.
Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».