Пізнай.com Latest Питання

Ксюша

Що таке підмет і присудок?

Що таке підмет і присудок?

1 Відповідь

 1. Підмет і присудок – це головні члени речення, які є обов’язковими для кожного речення. Вони пов’язані між собою за допомогою зв’язків і відповідають на різні питання.

  Підмет – це головний член речення, який називає предмет, про який йдеться в реченні. Підмет відповідає на питання хто? або що?. Наприклад, у реченні “Сонце світить” підметом є слово “сонце”, яке відповідає на питання що?.

  Присудок – це головний член речення, який називає дію, стан або ознаку предмета, названого підметом. Присудок відповідає на питання що робить?, який?, яка?, яке?, чиє?. Наприклад, у реченні “Сонце світить” присудоком є слово “світить”, яке відповідає на питання що робить?.

  Зв’язок між підметом і присудком може бути експліцитним (вираженою) або імпліцитним (невираженою).

  Експліцитний зв’язок виражається за допомогою сполучника є. Наприклад, у реченні “Сонце є світло” зв’язок між підметом “сонце” і присудком “світло” виражається за допомогою сполучника “є”.

  Імпліцитний зв’язок не виражається за допомогою сполучника “є”. Наприклад, у реченні “Діти біжать” зв’язок між підметом “діти” і присудком “біжать” виражається за допомогою форми дієслова “біжать” у теперішньому часі однини третьої особи.

  Підмет і присудок можуть бути виражений одним словом або словосполученням.

  Приклади речень з експліцитним зв’язком між підметом і присудком:

  • Сонце є світло.
  • Я є учень.
  • Діти є веселі.

  Приклади речень з імпліцитним зв’язком між підметом і присудком:

  • Сонце світить.
  • Діти біжать.
  • Вовк забігає в ліс.

  Підмет і присудок є обов’язковими членами речення. Без них речення не може існувати.

  Приклади речень з підметом і присудком:

  • Сонце світить.

  У цьому реченні підметом є слово “сонце”, яке відповідає на питання що?. Присудком є слово “світить”, яке відповідає на питання що робить?.

  • Діти біжать.

  У цьому реченні підметом є слово “діти”, яке відповідає на питання хто?. Присудком є слово “біжать”, яке відповідає на питання що роблять?.

  • Вовк забігає в ліс.

  У цьому реченні підметом є слово “вовк”, яке відповідає на питання хто?. Присудком є словосполучення “забігає в ліс”, яке відповідає на питання що робить?.

  Якщо ви хочете визначити, який член речення є підметом, а який – присудком, то потрібно поставити до них відповідні питання.

  Якщо ви ставите питання “хто? або що?, то ви визначаєте підмет.

  Якщо ви ставите питання “що робить?, який?, яка?, яке?, чиє?, то ви визначаєте присудок.

  Підмет і присудок – це важливі члени речення, які забезпечують його граматичну структуру.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».