Пізнай.com Latest Питання

Віктор

Що таке площа?


1 Відповідь

 1. Площа – це фізична величина, що визначає розмір поверхні, одна з основних властивостей геометричних фігур, у математиці розглядається як міра множини точок, які займають поверхню або якусь її частину. Історично, обчислення площі називалося квадратурою. Фігура, що має площу, називається квадрованою.

  Площею в планіметрії може назватися будь-яка величина, яка задовольняє умовам: вона додатно-визначена (тобто не менша від нуля);

  • аддитивність – площа об’єднання двох фігур без спільних внутрішніх точок дорівнює сумі площ;
  • еквівалентність – площі конгруентних фігур рівні;
  • подібність – площі подібних фігур пропорційні квадратам їхніх масштабних коефіцієнтів.

  У тривимірному просторі аналогом площі є об’єм.

  Площа фігури може бути обчислена різними способами, залежно від виду фігури. Для деяких простих фігур площа може бути обчислена за допомогою формул:

  • Площа квадрата зі стороною a дорівнює a².
  • Площа прямокутника зі сторонами a і b дорівнює ab.
  • Площа кола радіусом r дорівнює πr².

  Для складніших фігур площа може бути обчислена за допомогою більш складних формул або методом розбиття фігури на прості фігури, площі яких відомі.

  Площа має важливе значення в багатьох галузях науки і техніки. Вона використовується для розрахунку площі поверхні тіл, площі полів, площі будівель і споруд тощо.

  Приклади використання площі в реальному житті:

  • Площа поверхні тіла людини використовується для розрахунку тепловіддачі.
  • Площа поля використовується для розрахунку врожайності.
  • Площа будівлі використовується для розрахунку вартості будівництва.

  Одиниці площі

  У системі СІ одиницею площі є квадратний метр (м²). Один квадратний метр дорівнює площі квадрата зі стороною 1 метр.

  Інші одиниці площі:

  • квадратний дециметр (дм²)
  • квадратний сантиметр (см²)
  • квадратний міліметр (мм²)
  • гектар (га)
  • квадратний кілометр (км²)

  Площа у геометрії

  У геометрії площа є однією з основних характеристик геометричних фігур. Площа фігури визначає розмір її поверхні.

  Для деяких простих фігур площа може бути обчислена за допомогою формул:

  • Площа квадрата зі стороною a дорівнює a².
  • Площа прямокутника зі сторонами a і b дорівнює ab.
  • Площа кола радіусом r дорівнює πr².

  Для складніших фігур площа може бути обчислена за допомогою більш складних формул або методом розбиття фігури на прості фігури, площі яких відомі.

  Площа в інших науках

  Площа має важливе значення в багатьох галузях науки і техніки. Вона використовується для розрахунку площі поверхні тіл, площі полів, площі будівель і споруд тощо.

  У фізиці площа поверхні тіла використовується для розрахунку тепловіддачі.

  У хімії площа поверхні кристалів використовується для розрахунку їхніх властивостей.

  У біології площа поверхні листя рослин використовується для розрахунку фотосинтетичної активності.

  У геодезії площа земельної ділянки використовується для розрахунку податків.

   

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».