Пізнай.com Latest Питання

Олена

Що таке префікс?

Що таке префікс?

1 Відповідь

 1. Префікс – це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів або форм слова. Префікси можуть змінювати лексичне або граматичне значення слова.

  Префікси можуть змінювати лексичне значення слова, додаючи йому нові відтінки або значення. Наприклад, префікс за– в слові закрити означає “додати щось до чогось”, а в слові зайти означає “перейти на іншу сторону”.

  Префікси можуть також виражати відношення між предметами або явищами. Наприклад, префікс під– в слові підписати означає “знак, зроблений під чимось”, а в слові підбіг означає “біг, спрямований до чогось”.

  Префікси можуть змінювати граматичне значення слова, змінюючи його частину мови, відмінок, число тощо. Наприклад, префікс по– в слові поїхати означає “виконання дії в певний час”, а в слові поганий означає “міру якості”.

  Префікси можуть також змінювати граматичні категорії слова. Наприклад, префікс роз– в слові розкрити змінює дієслово з перехідного в неперехідний.

  Префікси можна класифікувати за різними ознаками. За походженням префікси поділяються на:

  • Індоєвропейські префікси – це префікси, які походять з праіндоєвропейської мови. Наприклад, префікс за-, префікс по-.
  • Слов’янські префікси – це префікси, які виникли в слов’янських мовах. Наприклад, префікс роз-, префікс під-.

  За значенням префікси поділяються на:

  • Означальні префікси – це префікси, які додають слову нове значення, не змінюючи його частини мови. Наприклад, префікс за– в слові закрити.

  • Формотворчі префікси – це префікси, які змінюють частину мови слова, не змінюючи його лексичного значення. Наприклад, префікс по– в слові поїхати.

  • Іменні префікси – це префікси, які утворюють іменники. Наприклад, префікс під– в слові підказка.

  • Дієслівні префікси – це префікси, які утворюють дієслова. Наприклад, префікс за– в слові закрити.

  • Прислівникові префікси – це префікси, які утворюють прислівники. Наприклад, префікс по– в слові подалі.

  Приклади префіксів:

  • За-: закрити, зайти, заспівати, зайти, забрати
  • По-: поїхати, поїсти, побачити, покликати, почати
  • Від-: віддати, відійти, відрізати, відповісти, відключити
  • Під-: підняти, підійти, підстригти, підсумувати, підкріплювати
  • Роз-: розкрити, розбити, розіграти, розмовляти, розібрати

  Префікси є важливим засобом словотворення в українській мові. Вони дозволяють утворювати нові слова, змінювати значення існуючих слів і створювати нові словоформи.

  Наприклад, за допомогою префіксів можна утворювати нові слова з існуючих. Наприклад, слово закрити утворено від слова крити за допомогою префікса за-.

  Префікси можуть також використовуватися для зміни значення існуючих слів. Наприклад, слово поїхати означає “виконання дії в певний час”. Префікс по– додає цьому слову значення “виконання дії в певний час”.

  Нарешті, префікси можуть використовуватися для створення нових словоформ. Наприклад, префікс по– може використовуватися для утворення форм дієслова в минулому часі. Наприклад, слово побачити – це дієслово в теперішньому часі, а слово побачили – це дієслово в минулому часі, утворене за допомогою префікса по-.

  Префікси також можуть використовуватися для утворення ступенів порівняння прикметників і прислівників. Наприклад, слово високий – це прикметник у позитивному ступені, а слово вищий – це прикметник у порівняльному ступені, утворений за допомогою префікса ви-.

  Префікси є важливим засобом словотворення в українській мові. Вони дозволяють збагачувати словниковий запас мови і створювати нові граматичні форми слів.

  Ось ще кілька прикладів використання префіксів для створення нових словоформ:

  • **Префікс від– може використовуватися для утворення форм дієслова в пасивному стані. Наприклад, слово читати – це дієслово в активному стані, а слово читатися – це дієслово в пасивному стані, утворене за допомогою префікса від-.
  • **Префікс під– може використовуватися для утворення форм іменників у родовому відмінку однини. Наприклад, слово сонце – це іменник у називному відмінку однини, а слово підсоння – це іменник у родовому відмінку однини, утворений за допомогою префікса під-.
  • **Префікс роз– може використовуватися для утворення форм прикметників у вищому ступені порівняння. Наприклад, слово красивий – це прикметник у позитивному ступені, а слово красивіший – це прикметник у вищому ступені порівняння, утворений за допомогою префікса роз-.

  Префікси можуть використовуватися в різних сполученнях один з одним. Наприклад, префікс за– може поєднуватися з префіксом під– для утворення нового значення. Наприклад, слово запідозрити означає “підозрювати щось, що ще не очевидно”.

  Префікси є гнучким і різноманітним засобом словотворення, який дозволяє створювати нові слова і форми слів з різними значеннями.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».