Пізнай.com Latest Питання

Богдан

Що таке природна зона?

Що таке природна зона?


1 Відповідь

 1. Природна зона – це велика ділянка суші, яка характеризується однорідними природними умовами, а саме кліматом, ґрунтами, рослинним і тваринним світом.

  Клімат – це сукупність погодних умов, характерних для даної місцевості. Він визначається такими факторами, як кількість сонячного тепла, кількість опадів, тривалість вегетаційного періоду.

  Ґрунти – це поверхневий шар земної кори, який утворюється внаслідок взаємодії гірських порід, органічних речовин і живих організмів. Вони мають різний склад і властивості, які залежать від кліматичних умов, рельєфу, рослинності та інших факторів.

  Рослинний і тваринний світ – це сукупність рослин і тварин, що населяють дану місцевість. Він також залежить від кліматичних умов.

  Основні природні зони Землі

  На Землі існує багато різних природних зон. Їх можна розділити на кілька основних типів:

  • Тундра – зона вічної мерзлоти, яка характеризується холодним кліматом, низькою рослинністю і бідним тваринним світом.
  • Тайга – зона хвойних лісів, яка характеризується холодним кліматом, переважанням хвойних дерев і багатим тваринним світом.
  • Лісостеп – зона перемежування лісів і степів, яка характеризується помірно теплим кліматом, переважанням листяних дерев і розвиненим тваринним світом.
  • Степ – зона безлісих просторів з трав’янистою рослинністю, яка характеризується жарким кліматом і бідним тваринним світом.
  • Пустелі – зона безлісих просторів з рідкісною рослинністю, яка характеризується дуже жарким кліматом і бідним тваринним світом.
  • Савани – зона перемежування лісів і степів з трав’янистою рослинністю, яка характеризується жарким кліматом і багатим тваринним світом.
  • Тропічні ліси – зона вічнозелених лісів, яка характеризується жарким і вологим кліматом і багатим тваринним світом.

  Формування природних зон

  Природні зони формуються під впливом кліматичних факторів. Кліматичні фактори, у свою чергу, залежать від широти місцевості, від розташування її відносно океанів і морів, від рельєфу.

  Наприклад, тундра розташована в високих широтах, де кількість сонячного тепла невелика, а кількість опадів низька. Тому в тундрі переважає низька рослинність, а тваринний світ бідний.

  Тайга розташована в середніх широтах, де кількість сонячного тепла більша, а кількість опадів достатня для росту хвойних дерев. Тому в тайзі переважає хвойний ліс, а тваринний світ багатий.

  Лісостеп розташований в помірних широтах, де кількість сонячного тепла і опадів достатні для росту як лісу, так і степу. Тому в лісостепу переважає перемежування лісів і степів.

  Степ розташований в жарких широтах, де кількість сонячного тепла велика, а кількість опадів низька. Тому в степу переважає трав’яниста рослинність, а тваринний світ бідний.

  Пустелі розташовані в дуже жарких широтах, де кількість сонячного тепла дуже велика, а кількість опадів дуже низька. Тому в пустелях переважає рідкісна рослинність, а тваринний світ бідний.

  Савани розташовані в жарких широтах, де кількість сонячного тепла велика, а кількість опадів достатня для росту трави. Тому в саванах переважає трав’яниста рослинність, а тваринний світ багатий.

  Тропічні ліси розташовані в жарких і вологих широтах, де кількість сонячного тепла дуже велика, а кількість опадів дуже велика. Тому в тропічних лісах переважає вічнозелений ліс, а тваринний світ багатий.

  Зміни природних зон

  Природні зони можуть змінюватися під впливом різних факторів, таких як кліматичні зміни, діяльність людини.

  Кліматичні зміни можуть призвести до зміни рослинного і тваринного світу природних зон. Наприклад, якщо внаслідок глобального потепління кількість опадів у степах збільшиться, то степи можуть перетворитися на лісостеп.

  Діяльність людини також може призвести до зміни природних зон. Наприклад, вирубування лісів може призвести до опустелювання степів і саван.

  Збереження природних зон

  Природні зони є важливим елементом біосфери. Вони забезпечують життя на Землі, продукуючи кисень, поглинаючи вуглекислий газ, забезпечуючи середовище існування для рослин і тварин.

  Однак природні зони перебувають під загрозою руйнування внаслідок діяльності людини. Вирубування лісів, забруднення ґрунтів і води, зміни клімату – все це призводить до деградації природних зон.

  Для збереження природних зон необхідно проводити заходи з охорони природи, такі як створення заповідників, національних парків, інших природоохоронних територій.

  Заходи, які можна вжити для збереження природних зон:

  • Зменшити викиди парникових газів, щоб запобігти глобальному потеплінню.
  • Зменшити споживання природних ресурсів, щоб зменшити тиск на природні зони.
  • Захищати ліси від вирубування.
  • Зменшити забруднення ґрунтів і води.
  • Створювати природоохоронні території.

  Збереження природних зон – це важливе завдання для всього людства. Важливо зрозуміти, що природні зони – це не просто безліч різних ландшафтів, а складна система, яка підтримує життя на Землі.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».