Пізнай.com Latest Питання

Чорна сова

Що таке суфікси?

Що таке суфікси?

1 Відповідь

 1. Суфікс – це значуща частина слова, яка стоїть після кореня і змінює його лексичне значення або граматичну форму.

  Лексичне значення – це те, що слово означає. Наприклад, слово книга означає друкований твір. Суфікс в слові книга не змінює лексичне значення слова, воно залишається друкованим твором.

  Граматичну форму слова можна визначити за питанням, на яке воно відповідає. Наприклад, слово книга відповідає на питання що?, тому це іменник. Суфікс в слові книги змінює граматичну форму слова, воно стає множиною.

  Суфікси бувають двох типів:

  • Словотвірні суфікси утворюють нові слова або змінюють значення вже існуючих. Наприклад, суфікс -ник утворює слова, які позначають осіб за їхньою професією або заняттям, наприклад, уч-ник, лікар-ник, будів-ник. Суфікс -ість утворює прикметники від іменників, наприклад, крас-ість, мудр-ість, щас-ість.
  • Формотворчі суфікси змінюють граматичну форму слова, наприклад, число, рід, відмінок. Наприклад, суфікс утворює множину іменників, наприклад, книгакниги, будинокбудинки. Суфікс утворює знахідний відмінок однини іменників жіночого роду, наприклад, книгу, будинок.

  Суфікси можуть бути однозначними або багатозначними. Однозначні суфікси завжди мають одне значення, наприклад, суфікс -ик завжди утворює слова, які позначають осіб за їхньою професією або заняттям. Багатозначні суфікси можуть мати кілька значень, наприклад, суфікс -ость може утворювати прикметники від іменників, означаючи стан, якість (наприклад, крас-ість, мудр-ість), або походження (наприклад, росій-ський, українськ-ий).

  Щоб правильно визначити тип суфікса, потрібно знати значення слова, від якого утворено нове слово або змінене слово. Наприклад, слово уч-ник утворено від слова уч-ить, тому суфікс -ник є словотвірним і означає особу, яка займається чим-небудь. Слово книги утворено від слова книга, тому суфікс є формотворчим і означає множину.

  Суфікси відіграють важливу роль у нашій мові. Вони допомагають нам утворювати нові слова, змінювати значення вже існуючих слів і правильно використовувати їх у реченні.

  Розглянемо кілька прикладів.

  Слово книга має суфікс -а. Це формотворчий суфікс, який утворює множину іменників.

  Слово уч-ник утворено від слова уч-ить. Це словотвірний суфікс, який утворює слова, які позначають осіб за їхньою професією або заняттям.

  Слово крас-а -ість утворено від слова крас-а. Це словотвірний суфікс, який утворює прикметники від іменників, означаючи стан, якість.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».