Пізнай.com Latest Питання

Соня

Що таке термін?


1 Відповідь

 1. Термін – це слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо. Терміни використовуються для того, щоб чітко й однозначно виражати наукові, технічні, економічні, юридичні, медичні та інші поняття.

  Приклади термінів:

  • У науці: атом, молекула, електрон, сила тяжіння, хімічна реакція.
  • У техніці: електричний струм, напруга, потужність, частота, швидкість.
  • В економіці: товар, послуга, гроші, ринок, підприємство.
  • У праві: закон, право, обов’язок, злочин, покарання.
  • У медицині: хвороба, симптом, лікування, операція, лікар.

  Особливості термінів:

  • Терміни мають чітко визначене значення. Вони не допускають двозначного тлумачення. Наприклад, термін “атом” означає найменшу частинку речовини, яка має всі її властивості.
  • Терміни мають системні зв’язки з іншими термінами. Вони утворюють єдину систему понять у певній галузі знань. Наприклад, терміни “молекула” і “атом” пов’язані між собою тим, що молекула складається з атомів.
  • Терміни часто мають міжнародні назви. Це дозволяє людям різних країн розуміти один одного. Наприклад, термін “електричний струм” має однакову назву в усіх мовах світу.

  Як утворюються терміни?

  Терміни можуть утворюватися різними способами. Ось деякі з них:

  • За допомогою суфіксів і префіксів. Наприклад, термін “молекула” утворений від слова “молоко” за допомогою суфікса “ула”.
  • За допомогою складання слів. Наприклад, термін “електричний струм” утворений від слів “електрика” і “струм”.
  • За допомогою запозичених слів. Наприклад, термін “атом” запозичений з грецької мови.

  Використання термінів

  Терміни використовуються в науковій, технічній, економічній, юридичній, медичній та інших галузях знань. Вони допомагають чітко й однозначно виражати наукові, технічні, економічні, юридичні, медичні та інші поняття.

  Приклади використання термінів:

  • У науці: хімік досліджує атомну будову речовини.
  • У техніці: інженер проектує електричний двигун.
  • В економіці: бухгалтер складає фінансову звітність підприємства.
  • У праві: суддя розглядає кримінальну справу.
  • У медицині: лікар лікує пацієнта від хвороби.

  Терміни є важливим елементом наукової, технічної, економічної, юридичної, медичної та інших галузей знань. Вони допомагають людям різних країн розуміти один одного.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».