Пізнай.com Latest Питання

Андрій

Що таке теза?


1 Відповідь

 1. Теза – це коротко й чітко сформульована основна ідея чого-небудь або провідне завдання, що стоїть перед кимось.

  У логіці теза – це положення, істинність якого треба довести. Наприклад, теза “Всі люди смертні” може бути доведена такими аргументами:

  • Усі живі істоти вмирають.
  • Люди – це живі істоти.
  • Отже, люди вмирають.

  У філософії Гегеля теза – це вихідний пункт процесу розвитку, перший ступінь тріади. Наприклад, теза “Бути” – це вихідний пункт процесу розвитку, з якого виникає антитеза “Не бути”.

  У риториці теза – це головна думка, яку автор хоче довести в своєму виступі, доповіді, статті тощо. Наприклад, теза виступу на тему “Впровадження дистанційного навчання в освіті” може бути такою:

  “Впровадження дистанційного навчання в освіті є необхідним для підвищення її ефективності”.

  Теза повинна бути:

  • Актуальною, тобто відповідати сучасним потребам і інтересам аудиторії. Наприклад, теза про необхідність дистанційного навчання є актуальною в умовах пандемії COVID-19.
  • Доказовою, тобто містити аргументи, які підтверджують її істинність. Наприклад, теза про необхідність дистанційного навчання може бути доведена такими аргументами:
   • Дистанційне навчання дозволяє студентам отримувати якісні знання з будь-якої точки світу.
   • Дистанційне навчання дозволяє студентам економити час і гроші.
   • Дистанційне навчання дозволяє студентам гнучко планувати свій час.
  • Чіткою, тобто бути зрозумілою для аудиторії. Наприклад, теза про необхідність дистанційного навчання є зрозумілою для студентів, батьків і вчителів.

  Щоб сформулювати тезу, потрібно:

  1. Визначити тему виступу, доповіді, статті тощо.
  2. Продумати основну думку, яку автор хоче довести.
  3. Сформулювати тезу коротко і чітко.

  Наприклад, якщо тема виступу – “Впровадження дистанційного навчання в освіті”, то основною думкою може бути те, що дистанційне навчання є необхідним для підвищення ефективності освіти. З цієї думки можна сформулювати таку тезу:

  “Впровадження дистанційного навчання в освіті є необхідним для підвищення її ефективності”.

  Теза повинна бути використана в самому початку виступу, доповіді, статті тощо. Вона повинна бути чітко сформульована і зрозуміла для аудиторії. Теза також повинна бути підтверджена аргументами.

  Наприклад, у виступі на тему “Впровадження дистанційного навчання в освіті” можна почати так:

  “Я вважаю, що впровадження дистанційного навчання в освіті є необхідним для підвищення її ефективності. Чому я так думаю?”

  Потім можна навести аргументи на підтримку своєї тези.

  Теза є важливою складовою будь-якого виступу, доповіді, статті тощо. Вона допомагає автору сформулювати свою основну думку і довести її істинність.”

  Приклади тез:

  • Актуальна теза: “Зміна клімату є однією з найгостріших проблем сучасності”.
  • Доказова теза: “Використання альтернативних джерел енергії є важливим кроком у боротьбі зі зміною клімату”.
  • Чітка теза: “Кожен має право на освіту”.
Залишити відповідь

Залишити відповідь

Оберіть відеохостинг, на якому знаходиться Ваше відео.

Введіть ідентифікатор відео. Наприклад, посилання: «https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs», ідентифікатор це: «sdUUx5FdySs».