Пізнай.com Latest Питання

Артем

А Прокидається наповнений зеленими пахощами степ. Б Олеся йде сама дорогою — легка, витончена, пругка. В Батько сидів з веслом на кормі — веселий і дужий. Г Заходив тихий вечір, незмінно вогкий, кудлатий від хмар. Д Засмаглі й оздоровлені покидали ...

Анна

Ми спочатку відвідали Рівне й Острог, а потім поїхали до Львова. Прийнявши наше замовлення, офіціант повернувся й пішов на кухню. Спочатку уважно прочитайте інструкцію, а вже потім умикайте прилад. Коли узгодите всі питання з фірмою, прочитайте й поставте підпис під угодою.

Діана

Складіть речення,використовуючи слова вважатися, бути, доводитися, називатися в ролі дієслів-зв’язок у складеному іменному присудку.