Пізнай.com Latest Articles
Shinshila
 • 0
Ерудит

Як підкреслювати частини мови?

 • 0

2 Відповідей

 1. На сьогодні в українській мові існує десять частин мови, кожна з яких має своє позначення/підкреслення: іменник, дієслово, прикметник, прислівник, числівник, займенник, сполучник, частка, відгук, прийменник.
  Іменник (відповідає на питання хто? що?) підкреслюється однією прямою горизонтальною лінією. Наприклад, іменник «стіл»
  Дієслово (відповідає на питання що робити? що зробити) підкреслюється двома прямими горизонтальними лініями. Наприклад, «танцювати»

  Прикментик (відповідає на питання який? яка? яке? які?) підкреслюється горизонтальною хвилястою лінією. Наприклад, «коричневий».
  Прислівник (відповідає на питання як? де? коли? для чого? куди? чому? скільки?) підкреслюється пунктирною лінією, яка складається із рисок і крапок. Наприклад, «вчора».

  Числівник (відповідає на питання «скільки?») підкреслюється залежно від того, яким членом він виступає у реченні. Наприклад, якщо числівник виступає прикметником у реченні, то підкреслюємо його як прикметник хвилястою лінією. Наприклад, «восьмий автомобіль». Якщо виступає іменником, наприклад, «четверо друзів», то підкреслюємо як іменник прямою горизонтальною лінією.
  Займенник (вказує на предмет, але не називає його: він, вона, воно, вони). Тут схожа ситуація як із числівником. Якщо займенник виступає головним членом речення. Наприклад, підметом, то і підкреслювати займенник потрібно як підмет – однією прямою лінією. Якщо ж другорядним, наприклад, доповненням чи обставиною, то і підкреслюється як доповнення – пунктирною лінією, як обставина – штрих-пунктирною лінією.
  Сполучник (і, та, або, чи) обводиться колом.
  Частка (Наприклад, «навіть», «лише», «хоч»). За загальним правилом частки є незмінними словами і не мають самостійного значення, а отже, не є членами речення. Виняток складають формотворчі та заперечні частки. Формотворчі підкреслюємо як дієслово – двома горизонтальними лініями. Заперечні – підкреслюють так як і слова, з якими вони пов’язані змістом.

 2. Пропустили ще прийменник («у», «до», «на», «під», «поза»). Він підкреслюється так як і слово, з яким він пов’язаний. Наприклад, «я пішла до подруги», «до подруги», подруга – додаток, отже і прийменник підкреслюємо як додаток, пунктирними лініями.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Choose from here the video type.

Put Video ID here: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".