Пізнай.com Latest Питання
Артем
  • 1
  • 1

А Прокидається наповнений зеленими пахощами степ. Б Олеся йде сама дорогою — легка, витончена, пругка. В Батько сидів з веслом на кормі — веселий і дужий. Г Заходив тихий вечір, незмінно вогкий, кудлатий від хмар. Д Засмаглі й оздоровлені покидали ...

Анна
  • 0
  • 0

Ми спочатку відвідали Рівне й Острог, а потім поїхали до Львова. Прийнявши наше замовлення, офіціант повернувся й пішов на кухню. Спочатку уважно прочитайте інструкцію, а вже потім умикайте прилад. Коли узгодите всі питання з фірмою, прочитайте й поставте підпис під угодою.

Євген
  • 2
  • 2

Наведіть приклади таких речень. Схожі питання:Складіть речення,використовуючи слова вважатися, бути,…Яке з цих речень потребує редагування.

Діана
  • 0
  • 0

Складіть речення,використовуючи слова вважатися, бути, доводитися, називатися в ролі дієслів-зв’язок у складеному іменному присудку. Схожі питання:Складіть і запишіть по одному реченню з іменником директор у…